Welkom op de website van Zorgkwekerij Pluk de Dag

Zorgkwekerij Pluk de Dag is een kleinschalige dagbesteding in een groene omgeving aan de rand van Pijnacker. De doelgroep bestaat uit mensen met gediagnostiseerde geheugen problemen en thuiswonend zijn.
Wij ondersteunen onze doelgroep met het invullen van hun dag bij ons op de zorgkwekerij.

Onze deelnemers ontmoeten elkaar in een gezellige leefruimte en genieten van het landleven.

De in 2019 gerealiseerde stijlvolle woonkamer en keuken van de zorgkwekerij creëren een omgeving waar de deelnemers zich vertrouwd en thuis voelen. Rust en ruimte, ontspanning en gezelligheid, dat is hoe Pluk de Dag wordt ervaren. Uiteraard speelt het enthousiaste en liefdevolle team van medewerkers en vrijwilligers daarin een belangrijk rol. Persoonlijke en oprechte aandacht, professionele zorg en begeleiding daar staan wij voor. 

Dat mensen met plezier één of meer dagen per week een heerlijke dag beleven bij Zorgkwekerij Pluk de Dag, heeft ook een bijkomend voordeel dat niet mag worden onderschat. Door onze zorg en toewijding kunnen mantelzorgers enigszins worden ontlast of kan opname in een zorginstelling worden uitgesteld of voorkomen. Ook dat vinden wij een essentieel kenmerk van ons werk.

Over de Zorgkwekerij

Omdat het overheidsbeleid erop is gericht om kwetsbare ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen, is het van belang om zolang mogelijk deel te nemen aan de samenleving. De deelnemers worden geprikkeld om actief bezig te zijn, iedereen in zijn eigen kunnen.

Deelnemers ervaren de activiteiten als zinvol, blijven zich betrokken voelen en hebben veel steun aan elkaar als lotgenoten. De deelnemers zijn welkom op Zorgkwekerij Pluk de Dag van maandag tot en met vrijdag.

Voor iedere deelnemer wordt een zorgplan opgesteld. De begeleiding is gericht op de individuele behoefte en eigen identiteit. De meerwaarde van de kleinschalige opzet van de zorgkwekerij komt tot uiting in persoonlijke aandacht. We bieden zorg op maat, maar we bieden geen onvrijwillige zorg.